НСИСПИ: Популационен Имунитет

Сайтът се изгражда...

Този сайт е предназначен да обобщава информация за изследвания, хоспитализации и васкиниране на българските граждани с цел да се установи нивото на популационен имунитет срещу SARS-CoV-2.

Вход за ЛЗ

Влизането в портала за лечебни заведения за предаване на отчети става с Квалифициран Електронен Попдис (КЕП). Първоначалния вход става с професионален КЕП, а след упълномощаване на други лица - и с личен.
Преди опит за влизане, моля, уверете се че Вашия подпис е включен!

Документация

Докуемнтация за работа, както и информация за разработчици е достъпна на https://docs.immustat.eu/